IВАН ДРАЧ Крила

ДМИТРО ПАВЛИЧКО Два кольори

ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО Я...

МИКОЛА ВIНГРАНОВСЬКИЙ Сеньйорито акацIє, добрий вечIр

ЛIНА КОСТЕНКО Недумано, негадано

ЛIНА КОСТЕНКО Хай буде легко. Дотиком пера.

ДМИТРО ПАВЛИЧКО Погляд у криницю

ЛIНА КОСТЕНКО УкраÏнське альфреско

МИКОЛА ВIНГРАНОВСЬКИЙ ПавловI Загребельному

ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО Є тисячI дорIг, мIльйон вузьких стежинок

ДМИТРО ПАВЛИЧКО Був день, коли нIхто не плаче

IВАН ДРАЧ Балада про вузлики

ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО Iкс плюс Iгрек

IВАН ДРАЧ Балада про соняшник

МИКОЛА ВIНГРАНОВСЬКИЙ У синьому небI я висIяв лIс

ЛIНА КОСТЕНКО Маруся Чурай

МИКОЛА ВIНГРАНОВСЬКИЙ Чорна райдуга

IРИНА ЖИЛЕНКО За золотими вIкнами зIрок

ДМИТРО ПАВЛИЧКО СрIблиться дощ в тоненькому туманI

ЛIНА КОСТЕНКО СтрашнI слова, коли вони мовчать

ДМИТРО ПАВЛИЧКО ПокаяннI псалми

ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО Ну, скажи — хIба не фантастично

ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО Задивляюсь у твоÏ зIницI